QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG DẤU, CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1.        Chú thích dấu chứng nhận

Hình 1. Dấu chứng nhận

Trong đó: 

  : Dấu do Văn phòng công nhận chất lượng cấp cho Baotincert
: Logo của Tổ chức doanh nghiệp.
BAOTINCERT : Logo của văn phòng chứng nhận.
– X X X : Ký hiệu Tiêu chuẩn áp dụng đối với Hệ thống quản lý được chứng nhận.
– No:………………….        : Số giấy chứng nhận (viết tắt)

2.        Sử dụng dấu chứng nhận, dấu công nhận

– Dấu chứng nhận được in đúng theo màu như miêu tả.

– Dấu chứng nhận có thể phóng to hoặc thu nhỏ một cách đồng nhất, tuy nhiên phải đủ lớn để phần chữ có thể đọc được rõ ràng.

– Dấu chứng nhận phải được sử dụng gắn với tên gọi hoặc biểu tượng của tổ chức được chứng nhận.

– Dấu chứng nhận chỉ được sử dụng đối với lĩnh vực được chứng nhận.

– Chỉ được sử dụng dấu chứng nhận có hình thức như quy định.

– Dấu chứng nhận phải dễ nhìn và rõ ràng.

– Không được sử dụng dấu chứng nhận như là dấu của Tổ chức.

– Không sử dụng dấu chứng nhận trong báo cáo kết quả thử nghiệm, giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc báo cáo hay chứng thư giám định.

– Dấu chứng nhận không được sử dụng để gây ra sự hiểu lầm cho khách hàng và các bên liên quan.

– Dấu chứng nhận được sử dụng trong những trường hợp sau:

+ Trong các tiếp đầu thư của công văn, tài liệu, name-card, các chứng từ và các tài liệu tiếp thị;

+ Trong các chương trình quảng cáo, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí…;

+ Trên các phương tiện giao thông, vận tải, các bảng quảng cáo công cộng,… kèm theo tên hoặc biểu tượng của Tổ chức được chứng nhận.

 • Không được sử dụng dấu để:

+ Dấu không được sử dụng để gây ra sự hiểu lầm cho khách hàng và các bên liên quan.

+ Không được sử dụng dấu chứng nhận như là dấu của Tổ chức.

+ Không sử dụng việc viện dẫn chứng nhận hệ thống quản lý theo cách hàm ý rằng tổ chức chứng nhận cấp cho sản phẩm (bao gồm cả dịch vụ) hoặc quá trình.

+ Tổ chức được chứng nhận không được thay đổi bất kỳ điều gì của chứng chỉ cũng như dấu chứng nhận.

 • Chứng ch chứng nhn

Nội dung giấy chứng nhận:

+ Tên đơn vị, địa chỉ của tổ chức chứng nhận;

+ Mã đăng ký chứng nhận;

+ Thể hiện rõ nội dung: Giấy chứng nhận (certificate)

+ Tên Doanh nghiệp được chứng nhận;

+ Địa chỉ Doanh nghiệp;

+ Các cơ sở hoặc chi nhánh (nếu có);

+ Địa chỉ cơ sở hoặc chi nhánh (nếu có);

+ Lĩnh vực được chứng nhận;

+ Tiêu chuẩn chứng nhận;

+ Thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận;

+ Ngày cấp, xác nhận của văn phòng chứng nhận;

(Màu, kích cỡ của chữ và logo được thể hiện theo mẫu đi kèm)

+ Mã QR code quản lý thông tin hồ sơ vụ việc.

 • S dụng chứng chỉ chứng nhận
 • Giấy chứng nhận được sử dụng trong những trường hợp sau:
 • Phía Baotinvatesco:

+ Chỉ cấp giấy chứng nhận cho lĩnh vực được chứng nhận đạt Tiêu chuẩn theo quy định;

+ Trong trường hợp khách hàng bị thất lạc Giấy chứng nhận của lĩnh vực được chứng nhận, Baotinvatesco sẽ cấp lại Giấy chứng nhận cho khách hàng đối với phạm vi đã được chứng nhận.

 • Phía khách hàng:

+ Được phép sử dụng Giấy chứng nhận để quảng bá lĩnh vực được chứng nhận;

+ Được đăng ký với cơ quan chức năng;

+ Đưa vào hồ sơ giao dịch thương mại;

+ Sử dụng trong các hồ sơ đấu thầu;

 • Không được sử dụng Giấy chứng nhận để:

–    Phía Baotinvatesco: Không được cấp giấy chứng nhận cho những lĩnh vực không được chứng nhận.

–    Phía khách hàng: Không được sử dụng thay cho các hoạt động và địa điểm nằm ngoài phạm vi chứng nhận.

 1. Tuyên bố về chứng nhận trên bao bì sản phẩm, tài liệu đính kèm

Tuyên bố về chứng nhận của Baotincert trên bao bì, tài liệu đính kèm sản phẩm không được thực hiện theo cách hàm ý rằng sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ được chứng nhận. Tuyên bố phải bao gồm viện dẫn đến các thông tin sau:

 • Dấu hiệu nhận biết (tổ chức được chứng nhận);
 • Loại hệ thống quản lý và tiêu chuẩn áp dụng;
 • Tổ chức cấp giấy chứng nhận.
 1. Xử lý vi phạm

Trong trường hợp có những vi phạm trong sử dụng dấu chứng nhận, chứng chỉ chứng nhận Baotinvatesco tiến hành xem xét mức độ vi phạm và có thể tiến hành các biện pháp sau đây:

 • Yêu cầu tổ chức vi phạm tiến hành các biện pháp khắc phục;
 • Đình chỉ chứng nhận;
 • Thu hồi chứng nhận;
 • Công bố tình trạng vi phạm trên các phương tiện thông tin;

Kiến nghị cơ quan chức năng xem xét để xử lý theo pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

098 934 6080