Quy trình chứng nhận

1.          MỤC ĐÍCH

  • Qui định về nguyên tắc, điều kiện và thủ tục chứng nhận nhằm đảm bảo quá trình chứng nhận thực hiện khách quan, công bằng phù hợp với chuẩn mực quốc tế và các quy định của pháp luật.

2.          PHẠM VI ÁP DỤNG

  • Qui định này áp dụng trong hoạt động chứng nhận sản phẩm theo phương thức 5 và phương thức 7.
  • Mọi tổ chức đáp ứng được các điều kiện trong quy định này đều có thể được đăng ký chứng nhận sản phẩm tại Công ty TNHH Giám định, định giá và DVKT Bảo Tín.

3.          QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

4.1. Quyền và trách nhiệm của khách hàng chứng nhận:

4.1.1. Quyền của khách hàng chứng nhận:

– Được sử dụng chứng chỉ chứng nhận trong việc quảng bá thương hiệu, hồ sơ đấu thầu, giao dịch thương mại;

– Được sử dụng dấu chứng nhận để công bố sản phẩm hàng hóa đã được chứng nhận của mình;

– Có thể được cơ quan quản lý nhà nước xem xét miễn giảm một số khoản phí phải chi cho hoạt động quảng cáo sản phẩm;

– Được công ty TNHH Giám định, định giá và DVKT Bảo Tín công bố doanh nghiệp đã được chứng nhận sản phẩm trên cổng thông tin doanh nghiệp;

– Có quyền khiếu nại/ kháng nghị về các hoạt động chứng nhận có liên quan của Công ty TNHH Giám định, định giá và DVKT Bảo Tín;

4.1.2. Trách nhiệm của khách hàng chứng nhận:

– Tuân thủ các quy định về sử dụng chứng chỉ, dấu chứng nhận sản phẩm hàng hóa của Công ty TNHH Giám định, định giá và DVKT Bảo Tín;

– Đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu đã nêu trong yêu cầu Tiêu chuẩn, Quy chuẩn; Duy trì các điều kiện đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu quy định.

– Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu hồ sơ và tạo điều kiện để đoàn chuyên gia đánh giá kể cả chuyên gia đánh giá của tổ chức công nhận trong mọi quá trình đánh giá chứng nhận sản phẩm.

– Thông báo về thay đổi của Công ty (nếu có) đối với sản phẩm, quá trình sản xuất hoặc các điều kiện đảm bảo chất lượng.

– Lưu giữ toàn bộ ý kiến phản ánh/ khiếu nại liên quan đến sản phẩm được chứng nhận; Sẵn sàng cung cấp cho Bảo Tín khi được yêu cầu.

– Tiến hành các biện pháp thích hợp để điều tra, xử lý khiếu nại đối với sản phẩm và dịch vụ.

– Lập hồ sơ biện pháp khắc phục đã thực hiện đối với các khiếu nại, phàn nàn.

4.2. Quyền và trách nhiệm của Công ty TNHH Giám định, định giá và DVKT Bảo Tín (Baotincert):

– Duy trì hệ thống chứng nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17065:2013 và các yêu cầu của pháp luật hiện hành;

– Tiến hành đánh giá chứng nhận một cách khách quan, công bằng nhất quán đảm bảo chất lượng đối với mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký chứng nhận;

– Không cung cấp các dịch vụ tư vấn để xây dựng hệ thống quản lý; Thiết kế, phát triển sản phẩm cho khách hàng;

– Không tiếp thị chung với các Tổ chức tư vấn;

– Không cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi chứng nhận;

– Không cung cấp dịch vụ đánh giá nội bộ cho khách hàng;

– Không bố trí các chuyên gia đã tư vấn cho khách hàng (trong vòng 02 năm) tham gia đoàn đánh giá;

– Không chứng nhận cho tổ chức chức chứng nhận khác;

– Bảo mật các thông tin thu được trong quá trình chứng nhận;

– Cung cấp chứng chỉ, dấu chứng nhận cho các sản phẩm được chứng nhận và cho phép cơ sở được chứng nhận được sử dụng dấu/ chứng chỉ;

– Điều tra và giải quyết thỏa đáng các khiếu nại/ kháng nghị và phàn nàn của khách hàng;

– Cung cấp thông tin về sản phẩm/ dịch vụ chứng nhận và danh mục khách hàng được chứng nhận;

– Có quyền hủy bỏ chứng nhận nếu tổ chức được chứng nhận vi phạm các quy định về chứng nhận.

4. QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN CỦA BAOTINCERT

 

NOTE:

  • Đối với các phương thức chứng nhận có đánh giá quá trình sản xuất (Phương thức 2,3,4,5,6): Hiệu lực chứng nhận là 03 (ba) năm có đánh giá giám sát thường niên 12 tháng/ lần kể từ ngày chứng nhận có hiệu lực; Sau 03 năm có đánh giá chứng nhận lại.
  • Đối với phương thức 7: Chỉ áp dụng đối với lô hàng, sản phẩm được chứng nhận. Hiệu lực chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.
  • Đối với Phương thức 1: Chỉ áp dụng đối với sản phẩm hàng hóa có cùng kiểu loại đặc trưng, điển hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 934 6080