Chứng nhận sản phẩm dệt may – hàm lượng Formaldehyt và các amin thơm

KHÁCH HÀNG: Cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, thương nhân sản xuất và nhập khẩu các mặt hàng dệt may.

 

ĐỐI TƯỢNG DICH VỤ: Các sản phẩm dệt may, nguyên phụ liệu cần kiểm tra hàm lượng formaldehyde và amin thơm theo yêu cầu quản lý nhà nước.

 


CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Nghị định 127/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu  chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. và sửa đồi bởi  Nghị định 67/2009/NĐ-CP – Nghị định 78/2018/NĐ-CP

– Thông tư 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thông tư sửa đổi 02/2017/TT-BKHCN.

– Quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2017/BCT ban hành kèm theo thông tư số 21/2017/TT- BCT  ngày 23/10/2017 và có hiệu lưc từ 01/5/2018 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.


CHÚNG TÔI CUNG CẤP:

–  Chứng nhận lô sản phẩm, chủng loại, hàm lượng formaldehyde và amin thơm trong sản phẩm dệt may.

– Đánh giá chứng nhận thep phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa (Quy định tại thông tư số 28/2012/TT-BKHCN)

 


QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN

a)Khách hàng tiến hành làm  Giấy đăng ký chứng nhận chất lượng sản phẩm dệt may  (liên hệ với VP chứng nhận chất lượng Baotincert)
b)Đề nghị khách hàng cung cấp các hồ sơ cần thiết nhằm tiến hành chứng nhận.
c)Hồ sơ đăng ký chứng nhận: Hồ sơ đăng ký gồm những hồ sơ sau:
1.  Đối với lô hàng nhập khẩu:
•Giấy đăng ký chứng nhận chất lượng sản phẩm dệt may
•Hợp đồng lô  hàng (Contract)
•Hóa đơn lô  hàng (Invoice)
•Danh sách đóng gói (Packing list)
•Vận đơn (Bill of lading)
•Tờ khai Hải quan
•Danh mục hàng hóa (ghi rõ số lượng, mã số của từng lô hàng).
2.  Đối với lô hàng sản xuất trong nước:
•Giấy đăng ký chứng nhận chất lượng sản phẩm dệt may (đồng thời là hợp đồng)
•Danh mục hàng hóa (ghi rõ số lượng, chủng loại, đặc tính của từng mặt hàng trong lô sản phẩm/hàng hóa đăng ký chứng nhận).
•Phiếu xuất/nhập kho hoặc tài liệu tương đương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 934 6080