CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM MUỐI CÔNG NGHIỆP; MUỐI THỰC PHẨM

 

Căn cứ kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Danh sách tổ chức kiểm nghiệm muối NK được đăng trên Cổng điện tử Vì sao nhiều người sử dụng muối biển để chữa hôi nách? 9 lợi ích tuyệt vời từ muối biển

I.  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MUỐI THỰC PHẨM, MUỐI CÔNG NGHIỆP (NHẬP KHẨU)

Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Lập hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu:

Trước hoặc khi lô hàng muối về đến cửa khẩu, người nhập khẩu gửi 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục III và các thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP gồm:

– Thành phần hồ sơ:

+ 02 Giấy Đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 154/2018/NĐ-CP;

+ 01 Bản sao Hợp đồng (Contract) mua bán hàng hóa (là bản tiếng Việt hoặc bản tiếng Anh, nếu là ngôn ngữ khác thì người nhập khẩu phải nộp kèm bản dịch ra tiếng Việt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch);

+ 01 Bản sao Danh mục hàng hóa (Packing List – nếu có);

+ 01 Bản sao Hóa đơn (Invoice) có xác nhận của người nhập khẩu;

+ 01 Bản sao Vận đơn (Bill of Loading) có xác nhận của người nhập khẩu;

+ 01 Bản sao Tờ khai hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của người nhập khẩu;

+ 01 Bản sao Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O-Certificate of Origin – nếu có);

+ 01 Bản sao Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan (nếu có);

+ 01 Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng muối nhập khẩu hoặc Chứng thư giám định chất lượng lô hàng muối nhập khẩu;

+ Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định (trừ trường hợp nhập khẩu muối rời).

– Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

Lưu ý: trong thời gian chuẩn bị bộ hồ sơ trên, Doanh nghiệp liên hệ BAOTINCERT để tiến hành làm các thủ tục đăng ký “Kiểm tra chất lượng hàng hóa ” theo mẫu Baotincert cung cấp.

+ Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (Nghị định số 74/2018/NĐ-CP). Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cho cơ quan Hải quan để được phép thông quan hàng hóa muối nhập khẩu.

+ Bước 3: Thực hiện việc kểm tra chất lượng:

Doanh nghiệp thông báo BAOTINCERT để thực hiện công tác lấy mẫu và chứng nhận chất lượng sản phẩm cho lô hàng khi hàng được thông quan mang về kho.

Lưu ý: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp cho Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu) Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng muối nhập khẩu hoặc Chứng thư giám định chất lượng lô hàng muối nhập khẩu.

+ Bước 4: Trả kết quả: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản sẽ xem xét sự phù hợp các chỉ tiêu chất lượng muối giữa Giấy chứng nhận chất lượng hoặc Chứng thư giám định chất lượng lô hàng hóa muối nhập khẩu với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu để làm căn cứ áp dụng biện pháp miễn kiểm tra sau 03 lần kiểm tra liên tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

(Xử lý kết quả kiểm tra muối nhập khẩu không đạt yêu cầu chất lượng lưu thông trên thị trường theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Nghị định số 132/2008/NĐ-CP) và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.)

II. CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MUỐI THỰC PHẨM, MUỐI CÔNG NGHIỆP (TRONG NƯỚC)

NĂNG LỰC

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN BAOTINCERT thuộc hệ sinh thái CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ & DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN được Cục Kinh tế hơp tác và Phát triển nông thôn – Bộ NN & PTNT cấp chứng nhận cho số đăng ký CN 24 – 19 BNN là tổ chức uy tín tại Việt Nam đủ điều kiện chứng nhận đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực: Muối theo Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 9640:2013 và TCVN 3974:2015

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHANH NHÂT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT.

Sales & Services: 090 329 6600 / 090 836 2268

Hotline 24/7: 098 934 6080

✉ Email: chungnhan@baotincert.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 934 6080