QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

DIỄN GIẢI

1. Tiếp xúc ban đầu: Bộ phận xem xét hồ sơ đầu vào tiếp xúc với khách hàng nhằm thu thập các thông tin cần thiết, đồng thời đề nghị khách hàng hoàn thiện đơn đăng ký chứng nhận.

2. Đăng ký chứng nhận: Khách hàng điền đầy đủ các thông tin, lập làm 2 bản, ký đóng dấu Doanh nghiệp và nộp tại Bộ phận xem xét hồ sơ đầu vào kèm theo các giấy tờ nêu trong mục 4 của đơn đăng ký chứng nhận.

3. Xem xét Hợp đồng chứng nhận: Khi tiếp nhận yêu cầu chứng nhận của khách hàng, Bộ phận xem xét hồ sơ đầu vào chịu trách nhiệm xem xét Đơn đăng ký chứng nhận và các tài liệu kèm theo, đảm bảo các tài liệu này là đủ theo quy định, làm cơ sở để Lãnh đạo Công ty ký hợp đồng chứng nhận.

4. Ký hợp đồng chứng nhận

5. Xây dựng chuơng trình chứng nhận cho một chu kỳ chứng nhận

6. Thành lập đoàn đánh giá

7. Đánh giá chứng nhận lần đầu: 

  • Đánh giá giai đoạn 1 (đánh giá sơ bộ): Đánh giá mức độ sẵn sằng để xác minh rằng tổ chức đã sẵn sàng để được chứng nhận
  • Đánh giá giai đoạn 2 (đánh giá chính thức) Đánh giá việc thực hiện, bao gồm cả tính hiệu quả của hệ thống quản lý.

8. Các điểm phát hiện không phù hợp trong Đánh giá (nếu có) được khắc phục (thời gian khắc phục không quá 02 tháng kể từ ngày Báo cáo Đánh giá được phát hành).

9. Thẩm xét và cấp quyết định chứng nhận, giấy chứng nhận: Sau khi kết quả đánh giá giai đoạn 2 đạt yêu cầu, các điểm không phù hợp đã phát hiện được khắc phục, Baoticert sẽ cấp chứng chỉ và quyết định chứng nhận. Chứng chỉ chứng nhận có hiệu lực 03 năm

10. Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ tổ chức sẽ tiến hành đánh giá giám sát theo định kỳ/ đột xuất và tái chứng nhận lại sau 03 năm để xác nhận sự phù hợp và hiệu lực của toàn bộ hệ thống quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

098 934 6080