Thay đổi phạm vi, đình chỉ, chấm dứt hoặc thu hồi chứng nhận

1          NHỮNG THAY ĐỔI ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỨNG NHẬN

 • Nếu có thay đổi về Tổ chức chứng nhận, Baotincert sẽ thông báo với khách hàng bằng văn bản và cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử của Công ty.
 • Nếu có sự thay đổi từ phía khách hàng như: Chuyển địa điểm kinh doanh, thay đổi tư cách pháp nhân, dây chuyền công nghệ, mẫu mã sản phẩm… có ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm được chứng nhận; Khách hàng phải thông báo với Baotincert để Baotincert xem xét và quyết định bằng phương pháp sau:
 1. Duy trì chứng nhận;
 2. Đánh giá tại cơ sở;
 3. Xem xét hồ sơ do khách hàng gửi đến;
 4. Ban hành lại chứng nhận.

2          THAY ĐỔI PHẠM VI, ĐÌNH CHỈ, CHẤM DỨT HOẶC THU HỒI CHỨNG NHẬN

2.1        Thay đổi phạm vi:

Sau khi chứng nhận, khách hàng có thể đề nghị mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi chứng nhận và sẽ được thực hiện theo trình tự sau:

Khách hàng đánh giá mở rộng:

 • Việc đánh giá mở rộng được kết hợp cùng đánh giá giám sát hoặc đánh giá lại; Nếu không kết hợp được thì được thực hiện như đánh giá lần đầu.
 • Tổ chức chứng nhận Baotincert sẽ ban hành lại quyết định và chứng chỉ chứng nhận tuy nhiên thời hạn hiệu lực của chứng nhận vẫn tuân theo chứng nhận ban đầu.

2.2        Đình chỉ chứng nhận:

Trong thời gian chứng nhận có hiệu lực Tổ chức chứng nhận Baotincert có thể đình chỉ chứng nhận nếu như khách hàng vi phạm các điều sau:

 • Sử dụng chứng chỉ/ dấu sai quy định;
 • Không bố trí đánh giá định kỳ;
 • Không thực hiện hành động khắc phục;
 • Không thanh toán phí dịch vụ;
 • Có khiếu nại của các bên liên quan.

Với các trường hợp này Giám đốc Công ty sẽ ký quyết định đình chỉ chứng nhận theo mẫu số BM.CN03.16.

Thời gian đình chỉ: Không quá 06 tháng;

Lưu ý: Trong thời gian đình chỉ khách hàng không được sử dụng chứng chỉ/ dấu chứng nhận.

Nếu trong thời gian 06 tháng khách hàng có hành động khắc phục, Baotincert sẽ duy trì và ra quyết định khôi phục chứng nhận.

2.3        Hủy bỏ chứng nhận

Khi khách hàng có yêu cầu (không có nhu cầu tiếp tục chứng nhận) Giám đốc Baotincert ra quyết định hủy bỏ chứng nhận. Ngoài ra việc hủy bỏ chứng nhận còn được áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Khách hàng không thực hiện hành động khắc phục khi bị đình chỉ;
 • Trong quá trình đánh giá giám sát phát hiện sự không phù hợp nghiêm trọng;
 • Khách hàng không thực hiện cam kết về tài chính với Baotincert;

Với các trường hợp này Giám đốc Công ty sẽ ký quyết định hủy bỏ chứng nhận và công bố trên cổng thông tin điện tử của tổ chức chứng nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 934 6080