Chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung

1. Thế nào là chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung:


– Thế nào là gạch đất sét nung: Gạch đất sét nung là sản phẩm được sản xuất từ đất sét (có thể pha phụ gia), tạo hình và nung ở nhiệt độ thích hợp. Có 2 loại gạch đất sét nung: Gạch đặc đất sét nung và gạch rỗng đất sét nung hay còn gọi là gạch Tuynel, gạch Hoffman…
– Thế nào là chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung: Chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung là việc đánh giá, chứng nhận gạch đất sét nung phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy.
– Thế nào là công bố hợp quy gạch đất sét nung: Công bố hợp quy gạch đất sét nung là việc tổ chức, cá nhân tự công bố gạch đất sét nung phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD.
2. Vì sao gạch đất sét nung phải chứng nhận hợp quy:– Vì gạch đất sét nung thuộc nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường
– Vì gạch đất sét nung nằm trong nhóm sản phẩm phải chứng nhận hợp quy theo thông tư số 10/2017/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
– Vì chất lượng của gạch đất sét nung ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng công trình và ảnh hưởng trực tiếp tới con người3. Các loại gạch đất sét nung nào phải chứng nhận hợp quy:– Gạch rỗng đất sét nung hay còn gọi là gạch Tuynel, gạch Hoffman, gạch nung, gạch đỏ gồm nhiều kích thước như gạch ống 2 lỗ, gạch ống 4 lỗ, gạch ống 6 lỗ…
– Gạch đặc đất sét nung hay còn gọi là gạch nung,gạch Tuynel, gạch Hoffman, gạch đỏ gồm gạch đinh, gạch đặc…


4. Các căn cứ pháp lý để chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung:
– TCVN 1450:2009, Gạch rỗng đất sét nung
– TCVN 1451:1998, Gạch đặc đất sét nung
– TCVN 6355:2009, Gạch xây – Phương pháp thử
– Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
– Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2017/BXD của Bộ Xây dựng
– Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
– Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

5. Đơn vị nào được chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung:Baotincert là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng nói chung và chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung nói riêng. Hiện nay Baotincert đã đánh giá cấp chứng nhận hợp quy cho đa số các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên thị trường Việt Nam.

 
6. Quy trình chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung.

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy theo mẫu đăng ký chứng nhận của Baotincert

Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng, báo giá

Bước 3: Baotincert tiến hành đánh giá hợp quy (và đánh giá ISO 9001) tại nhà máy và lấy mẫu gạch đất sét nung để thử nghiệm

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá

Bước 5: Baotincert cấp chứng nhận hợp quy

Bước 6: Công bố hợp quy tại Sở Xây dựng (chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý khách hàng thực hiện bước này)

Hãy liên hệ Trung tâm chứng nhận Baotincert để chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

098 934 6080