CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

 `

Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp có địa lý và thời tiết thuận lợi cho ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản , với nhiều chủng loại vật nuôi được chăn nuôi ở quy mô vừa và nhỏ. Để giảm chi phí sản xuất và tối đa hóa lợi nhuận, người nuôi trồng đã sử dụng thuốc kháng sinh để ngừa dịch bệnh cho vật nuôi. Dư lượng kháng sinh cao có trong thức ăn chăn nuôi là rào cản cho các nhà xuất khẩu thực phẩm của Việt Nam có thể tiếp cận được thị trường khó tính. Sử dụng sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trong chăn nuôi sẽ đang góp phần hạn chế lạm dụng thuốc kháng sinh và các phụ gia độc hại.

 

Chứng nhận hợp quy sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản:

Căn cứ pháp lý thực hiện:

 • Luật số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về việc ban hành Luật Thủy sản.
 • Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
 • Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về Quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
 • Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT ngày 09/08/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
 • Thông tư số 03/2020/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
 • QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học.
 • QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Phần 2: hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin).

Yêu cầu/điều kiện thực hiện:

 •  Doanh nghiệp phải có tư cách pháp nhân (Giấy đăng ký doanh nghiệp).
 •  Sản phẩm phải công bố chất lượng, Chứng nhận và Công bố hợp quy theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 •  Sản phẩm không được chứa Hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
 •  Mỗi sản phẩm chỉ được đặt 01 tên thương mại.
 •  Sau khi có quyết định được cấp Mã số tiếp nhận lưu hành cho sản phẩm Doanh nghiệp mới được phép lưu hành tại Việt Nam

Thành phần hồ sơ:

Thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản sản xuất trong nước.

 •  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 •  Hợp đồng gia công sản xuất đối với trường hợp Doanh nghiệp không có cơ sở sản xuất.
 •  Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
 •  Thông tin, mẫu nhãn sản phẩm.

· Thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản Nhập khẩu về Việt Nam

 •  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 •  Giấy chứng nhận lưu hành tự do của sản phẩm tại nơi sản xuất.
 •  Một trong các giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GMP, … của nhà sản xuất.
 •  Giấy kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập khẩu.
 •  Thông tin, mẫu nhãn sản phẩm.

Trình tự thực hiện:

Chứng nhận hợp quy sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

 • Lập hồ sơ Đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm.
 • Chuyên gia đánh giá đến tại cơ sở sản xuất của Doanh nghiệp để đánh giá cơ sở và lấy mẫu kiểm nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 • Đơn vị thực hiện: Tổ chức chứng nhận được chỉ định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 • Kết quả: Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm.
 • Hiệu lực chứng nhận: 3 năm đối với sản xuất trong nước hoặc đối với lô hàng nhập khẩu.

NĂNG LỰC
  Chúng tôi VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN BAOTINCERT (Công ty TNHH Giám định, Định giá và Dịch vụ kỹ thuật Bảo Tín) được Tổng cục Thủy sản – Bộ NN & PTNT cấp chứng nhận Số CN 26 – 19 BNN là tổ chức uy tín tại Việt Nam đủ điều kiện hoạt động chứng nhận với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT và QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT.

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHANH NHÂT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT.

Sales & Services: 090 329 6600 / 090 836 2268

Hotline 24/7: 098 934 6080

✉ Email: chungnhan@baotincert.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

098 934 6080