Chỉ định Baotincert thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp QCVN 16:2017/BXD.

Ngày 05/08/2019 Bộ Xây Dựng đã có quyết định số 683/QĐ-BXD chỉ định Văn phòng chứng nhận Baotincert thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với QCVN 16:2017/BXD.

Không ngừng phát triển và đa dạng dịch vụ và khẳng định thương hiệu Baotincert. Ngày 05/08/2019 Bộ Xây Dựng đã có quyết định số 683/QĐ-BXD chỉ định Văn phòng chứng nhận Baotincert thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với QCVN 16:2017/BXD.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ:

📲 Sales & Service: 090 329 6600 / 090 836 2268

☏ HN: (024) 3554 3555 – HCM: (028) 3848 7937

✉ Email: chungnhan@baotincert.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

098 934 6080