Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN Thay thế quyết định số 1171/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN Thay thế quyết định số 1171/QĐ-BKHCN về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiêm quản lý của bộ KHCN.

Link Download: 

3482-QD-BKHCN(171228-Thay the Qd1171)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

098 934 6080