ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN – THỨC ĂN THỦY SẢN – BAOTINCERT

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Baotinvatesco được Tổng Cục Thủy Sản đã cấp giấy chứng nhận hoạt động đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực: Thức ăn thủy sản theo số đăng ký : CN 26-19 BNN. Hiệu lực chứng nhận đến 18/09/2024 .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 934 6080