1. Xu thế chứng nhận sản phẩm hiện nay:

Để đáp ứng bằng chứng khách quan về chất lượng sản phẩm của người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. Đặc biệt, xu thế hội nhập quốc tế với nhu cầu đưa sản phẩm vào các thị trường với nhận thức cao của người tiêu dùng và yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, hiện nay rất nhiều nhà sản xuất đang muốn chứng nhận cho sản phẩm của mình phù hợp với tiêu chuẩn (gọi tắt là chứng nhận hợp chuẩn), chứng nhận phù hợp quy chuẩn (gọi là chứng nhận sản phẩm hợp quy).

2. Lợi ích của việc chứng nhận sản phẩm:

Về mặt kinh tế: Giảm thiểu chi phí rủi ro do việc phải thu hồi sản phẩm không phù hợp và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng; Giảm thiểu chi phí tái chế nhờ cơ chế ngăn ngừa nguy cơ sản phẩm không bảo đảm chất lượng ngay trong quy trình sản xuất.

Về mặt quản lý rủi ro: Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra.

Về mặt thị trường: Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp trên thị trường do việc được bên thứ ba chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn của sản phẩm; Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao sự tin cậy của người tiêu dùng với các sản phẩm của Doanh nghiệp.

Tính cạnh tranh: Việc sản phẩm được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, Doanh nghiệp có bằng chứng đảm bảo với khách hàng rằng: Sản phẩm do họ sản xuất phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế hiện hành.

Tạo năng suất và giảm giá thành: Hệ thống chất lượng sẽ cung cấp các phương tiện giúp cho mọi người thực hiện công việc đúng ngay từ đầu và có sự kiểm soát chặt chẽ qua đó sẽ giảm khối lượng công việc làm lại và chi phí cho hành động khắc phục đối với sản phẩm sai hỏng vì thiếu kiểm soát và giảm được lãng phí về thời gian, nguyên vật liệu, nhân lực và tiền bạc. Đồng thời, nếu Doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn sẽ giúp giảm thiểu được chi phí kiểm tra, tiết kiệm được chi phí cho cả Doanh nghiệp và khách hàng.

Tăng uy tín của Doanh nghiệp về đảm bảo chất lượng: Áp dụng quản lý chất lượng sản phẩm theo Tiêu chuẩn sẽ cung cấp bằng chứng khách quan để chứng minh chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp và chứng minh cho khách hàng thấy rằng các hoạt động của Doanh nghiệp đều được kiểm soát.

3. Thế nào là chứng nhận sản phẩm, có mấy phương thức chứng nhận sản phẩm:

– Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn là chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn và thường gọi tắt là chứng nhận hợp chuẩn

– Chứng nhận sản phẩm hợp quy là chứng nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn và thường gọi tắt là chứng nhận hợp quy.

Như vậy có 2 dạng chứng nhận sản phẩm: chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn và chứng nhận sản phẩm hợp quy.

4. Đơn vị nào có đủ chức năng chứng nhận sản phẩm:

Tổ chức Vinacontrol Cert là đơn vị chuyên chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn với hệ thống các phòng thí nghiệm nằm khắp cả nước. Hoạt động chứng nhận sản phẩm của Vinacontrol Cert được công nhận phù hợp với chuẩn mực quốc tế ISO/IEC Guide 65. Chúng tôi đủ điều kiện và năng lực để luôn làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.