CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG – NHẬP KHẨU

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN HỢP QUY HÀNG HÓA NHÓM 2 THEO QCVN 16:2017/BXD  – NHẬP KHẨU

  • QUY TRÌNH CÔNG BỐ HỢP QUY
  • Nộp bộ hồ sơ công bố hợp quy lên Sở Xây Dựng nơi mở tờ khai, hồ sơ bao gồm:
  • Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2.CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012).
  • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho tổ chức, cá nhân.
  • Bản sao y bản chính Đăng kí kinh doanh của DN.
  • Trong vòng 5-7 ngày Sở Xây Dựng sẽ ban hành bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.
  • Sau khi có bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy DN được phép sử dụng và đưa hàng lưu thông trên thị trường.

Ghi chú:

  • Thời gian cấp chứng nhận: Tùy thuộc vào số lượng mẫu hàng hóa cần thử nghiệm và các chỉ tiêu phù hợp theo quy định/
  • Đánh giá theo phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa (Quy định tại thông tư số 28/2012/TT-BKHCN).

QUY TRÌNH CÔNG BỐ HỢP QUY

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:  CLICK TẠI ĐÂY.

LẤY BÁO GIÁ: CLICK TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

098 934 6080