CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG – SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

 I. TẠI SAO CẦN CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG.

Vật liệu xây dựng là sản phẩm có tác động lớn lên chất lượng công trình xây dựng, mặt khác là một mặt hàng rất dễ bị tấn công bởi vấn nạn hàng giả, hàng nhái. Nhằm đảm bảo chất lượng công trình và góp phần xử lý hàng giả, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BXD kèm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy mang số hiệu QCVN 16:2017/BXD. Thông tư 10/2017/TT-BXD thay thế cho thông tư 15/2014/TT-BXD ban hành quy chuẩn quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng số hiệu QCVN 16:2014/BXD. Do đó kể từ ngày 01/01/2018 các tổ chức, cá nhân sản xuất vật liệu xây dựng sau phải thực chứng nhận phù hợp theo QCVN 16:2017/BXD.

II. NHỮNG MẶT HÀNG XÂY DỰNG CẦN PHẢI LÀM CHỨNG NHẬN HỢP QUY.

Theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD, hiện tại có 06 nhóm vật liệu xây dựng cần thực hiện chứng nhận hợp quy, bao gồm:

-> CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO DOANH NGHIỆP

 

III. QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN HỢP QUY HÀNG VLXD

 

*  QUY TRÌNH CÔNG BỐ HỢP QUY

  • Nộp bộ hồ sơ công bố hợp quy lên Sở Xây Dựng nơi mở tờ khai, hồ sơ bao gồm:
  • Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2.CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012).
  • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho tổ chức, cá nhân.
  • Bản sao y bản chính Đăng kí kinh doanh của DN.
  • Trong vòng 5-7 ngày Sở Xây Dựng sẽ ban hành bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.
  • Sau khi có bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy DN được phép sử dụng và đưa hàng lưu thông trên thị trường.

Ghi chú:

  • Thời gian cấp chứng nhận: Tùy thuộc vào phương thức đánh giá thử nghiệm và các chỉ tiêu phù hợp theo quy định/
  • Thực hiện đánh giá theo 3 phương thức (Quy định tại thông tư số 28/2012/TT-BKHCN):

+ Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình

+ Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (áp dụng đối với các tổ chức muốn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm hoặc đã có hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm).

+ Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:  CLICK TẠI ĐÂY.

LẤY BÁO GIÁ: CLICK TẠI ĐÂY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 934 6080