Chứng nhận hợp quy thép bê tông cốt thép phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn

1. Tại sao phải chứng nhận hợp quy thép làm cốt bê tông?

Chứng nhận hợp quy thép làm cốt bê tông theo QCVN 7: 2019 BKHCN về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông được khuyến khích và bắt buộc đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất trong nước, nhập khẩu thép làm cốt bê tông trước khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường. Việc chứng nhận hợp quy nhằm đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, chất lượng cho công trình xây dựng sử dụng thép này và an toàn cho sức khỏe con người trong quá trình vận chuyển, tiêu thụ, sử dụng. Ngoài ra, việc chứng nhận hợp quy còn giúp doanh nghiệp khẳng định chất lượng sản phẩm, nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường từ đó giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

DANH MỤC SẢN PHẨM THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA QCVN 7:2019/BKHCN

TT Tên sản phẩm Mã HS
1 Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, ở dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng. 7213.91.20

7213.99.20

2 Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán 7214.20.31

7214.20.41

7214.20.51

7214.20.61

3 Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác 7215.50.91

7215.90.10

4 Dây bện tao, thừng, cáp, băng tết, dây treo và các loại tương tự, bằng sắt hoặc thép, chưa cách điện 7312.10.91
5 Dây của sắt hoặc thép không hợp kim 7217.10.22

7217.10.33


1. Các phương thức đánh giá sự phù hợp c
hứng nhận hợp quy, giám định 

+ Phương thức 5 (Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất) tại cơ sở sản xuất.

+ Phương thức 7 (Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa) đối với từng lô hàng hóa. 

Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Chứng thư giám định chất lượng đối với Phương thức 7 chỉ có giá trị đối với từng lô hàng hóa hoặc lô sản phẩm được lấy mẫu đánh giá hợp quy; đối với Phương thức 5, Giấy chứng nhận có hiệu lực không quá 3 năm.

2. Trình tự công bố hợp quy:

Thép nhập khẩu nước ngoài Thép sản xuất trong nước
  • Đăng kí kiểm tra chất lượng Nhà Nước về hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.Hồ sơ gồm:

+ Giấy đăng kí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. (Mẫu 01.Nghị định 74/2018/NĐ-CP)

+Contract, Packing list, Invoice, Bill of Lading, tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

– Trong thời gian 1 ngày làm việc, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng xác nhận đăng kí kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng kí đã nộp.

  • Làm công văn xin đưa hàng về kho bảo quản theo mẫu 09/BQHH/GSQL
  • Liên hệ BAOTINCERT để làm đăng kí kiểm tra chất lượng thép làm cốt bê tông nhập khẩu và được cấp giấy Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật nộp lại cho Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

-Chi cục tiếp nhận chứng nhận của BAOTINCERT, lúc này lô hàng được chính thức đưa vào sản xuất, kinh doanh.

 

  • Liên hệ BAOTINCERT đăng kí Kiểm tra chất thép để được cấp giấy Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và dấu CR.
  • Công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng địa phương. Hồ sơ gồm:

+ Bản công bố hợp quy ( theo Mẫu2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 07/2017/BKHCN

+ Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng kí hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

– Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, lúc này hàng hóa được phép lưu thông trên thị trường.

3. Quy trình chứng nhận tại BAOTINCERT:

Căn cứ :

  • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN “Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” ngày 12 tháng 12 năm 2012 và thông tư 02/2017/TT-BKHCN “Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 28/2012/TT-BKHCN” ngày 31 tháng 3 năm 2017.
  • Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông” ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

098 934 6080