Chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động

1. Chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động là gì ?

Chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động là hoạt động đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng sản xuất và thử nghiệm mẫu rồi so sánh với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2012/BLĐTBXH để đưa ra kết luận phù hợp hay không phù hợp. Nếu phù hợp thì tiến hành cấp chứng chỉ hợp quy cho sản phẩm.

2. Công bố hợp quy mũ bảo hộ lao động là gì ?

– Công bố hợp quy mũ bảo hộ lao động là hoạt động các nhân, tổ chức tự công bố sản phẩm mũ bảo hộ lao động phù hợp với chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2012/BLĐTBXH
– Công bố hợp quy mũ bảo hộ lao động được thực hiện theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ KHCN

3. Các loại mũ bảo hộ lao động nào phải chứng nhận hợp quy

Theo quy định của Quy chuẩn QCVN 06:2012/BLĐTBXH thì tất cả các loại mũ bảo hộ lao động hay nón bảo hộ lao động, mũ an toàn công nghiệp đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy.


https://sites.google.com/site/chungnhanvinacontrol/chung-nhan-hop-quy-mu-bao-ho-lao-dong/chung-nhan-hop-quy-mu-bao-ho-lao-dong.jpg

4. Ai cần chứng nhận hợp quy mũ công nghiệp

Tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ mũ an toàn công nghiệp (mũ bảo hộ lao động) đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy

5. Các quy định khác của chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động


a. Đối vơi Mũ sản xuất trong nước

– Mũ sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn QCVN 06:2012/BLĐTBXH cho từng kiểu mũ trên cơ sở chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định.

– Việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (Phương thức 5 trong Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ KHCN về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy).

– Mũ sản xuất trong nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy trên thân mũ.

b. Đối với Mũ nhập khẩu

– Mũ nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn QCVN 06:2012/BLĐTBXH. Việc chứng nhận hợp quy mũ nhập khẩu do Vinacontrol tiến hành chứng nhận

– Chứng nhận hợp quy theo phương thức thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hoá (Phương thức 7 trong Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ KHCN về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy). Số lượng mũ để đánh giá sự phù hợp theo lô hàng hoá quy định. Lô hàng hoá được coi là đạt yêu cầu khi tất cả các phép thử và kiểm tra đều đạt.

– Mũ nhập khẩu trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy trên thân mũ.

6. Trung tâm nào có chức năng chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động


Trung tâm Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol là đơn vị duy nhất của Việt Nam được Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh Xã hội chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động (chỉ định chứng nhận hợp quy của Vinacontrol)

 

Hãy liên hệ Vinacontrol để được chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 934 6080