Chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận lĩnh vực sản phẩm xây dựng phù hợp tiêu chuẩn.

Ngày 05/08/2019 Bộ xây dựng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành xây dựng trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn.

Số đăng ký: 27/CN/BXD hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 934 6080